Finansowanie

Jak zrestrukturyzować podatkowo nieściągalny dług i odzyskać część pieniędzy?

14.06.2012 r.

Często jesteśmy w sytuacji bez wyjścia. Kontrahent nie zapłacił nam za towar czy usługę. Nie dość, że ponieśliśmy koszty związane z transakcją to (...)

czytaj więcej

Venture capital – zalety i wady z punktu widzenia małego i średniego biznesu

12.02.2005 r.

Od kilku lat daje się zaobserwować wzrost zainteresowania działalnością funduszy venture capital w Polsce. Zainteresowaniu temu nie towarzyszy (...)

czytaj więcej

Czynniki wpływające na rozwój przemysłu venture capital

04.08.2001 r.

Wpływ na rozwój rynku venture capital, poza ogólnym poziomem przedsiębiorczości, skłonności do ponoszenia skalkulowanego ryzyka i inowacyjności (...)

czytaj więcej

Makroekonomiczne znaczenie funduszy venture capital

03.08.2001 r.

Nie da się przecenić wpływu funduszy wysokiego ryzyka na dynamikę rozwoju rozwoju innowacyjnych przedsięwzięć.

czytaj więcej

Prawne aspekty inwestowania funduszy venture capital

01.08.2001 r.

Ważnym częścią procesu inwestowania venture capital jest jego aspekt prawny. Od właściwego przygotowania tego etapu procesu inwestycyjnego zależy (...)

czytaj więcej