Venture capital – zalety i wady z punktu widzenia małego i średniego biznesu

12.02.2005 r.

Od kilku lat daje się zaobserwować wzrost zainteresowania działalnością funduszy venture capital w Polsce. Zainteresowaniu temu nie towarzyszy (...)

czytaj więcej

Czynniki wpływające na rozwój przemysłu venture capital

04.08.2001 r.

Wpływ na rozwój rynku venture capital, poza ogólnym poziomem przedsiębiorczości, skłonności do ponoszenia skalkulowanego ryzyka i inowacyjności (...)

czytaj więcej

Makroekonomiczne znaczenie funduszy venture capital

03.08.2001 r.

Nie da się przecenić wpływu funduszy wysokiego ryzyka na dynamikę rozwoju rozwoju innowacyjnych przedsięwzięć.

czytaj więcej

Prawne aspekty inwestowania funduszy venture capital

01.08.2001 r.

Ważnym częścią procesu inwestowania venture capital jest jego aspekt prawny. Od właściwego przygotowania tego etapu procesu inwestycyjnego zależy (...)

czytaj więcej

Zalety i wady finansowania inwestycji poprzez venture capital

30.07.2001 r.

Korzyści z inwestycji venture capital zdecydowanie przewyższają wynikające z tego faktu ograniczenia i wpływają korzystnie na konkurencyjność (...)

czytaj więcej

Venture capital a inne formy finansowania inwestycji.

29.07.2001 r.

Podstawowym podziałem dotyczącym form finansowania przedsięwzięć jest podział ze względu na charakter kapitału. Wyróżniamy kapitał obcy i własny.

czytaj więcej

Geneza i historia zjawiska venture capital

28.07.2001 r.

Historia instytucji typu venture capital liczy zaledwie pół wieku. Jednakże geneza tego zjawiska sięga daleko w przeszłość. Historia rozwoju (...)

czytaj więcej

Definicja pojęcia „venture capital”

24.07.2001 r.

Termin venture capital najczęściej tłumaczony jest na język polski jako „kapitał wysokiego ryzyka” lub „kapitał ryzyka”. Oznacza to, że główną (...)

czytaj więcej

Rynek funduszy venture capital w Polsce (2001r.)

01.02.2001 r.

Wstęp do cyklu artykułów poświęconych rynkowi venture capital w Polsce.

czytaj więcej

Geneza i rozwój funduszy venture capital w Polsce

13.12.2000 r.

W wielu krajach zaangażowanie czynnika publicznego w sektor venture capital jest na znaczącym poziomie. W Polsce czynnik ten miał decydujące (...)

czytaj więcej